klachtenprocedure


Inzake trainers | acteurs die ingezet zijn bij een traject dat valt onder verantwoordelijkheid van Mijnie Oosterom training|advies


Stap 1

U bent ontevreden over een trainer/acteur? Ga dan eerst met uw klacht naar de betreffende persoon, voordat u een geschillencommissie of raad van toezicht inschakelt. De trainer| acteur moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen.


Stap 2

Lukt dat niet? Laat het dan weten, schriftelijk kunt u uw klacht indienen bij:

Mijnie Oosterom training|advies 
Blekerssingel 19 
2806AA Gouda

Hierna wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigd aan de indiener. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van Mijnie Oosterom. Binnen twee weken kunt u een schriftelijke reactie verwachten.
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal gedurende twee jaar bewaard worden.

 

Stap 3

We zullen alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat
onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. De uitspraak
van die derde is dan bindend.


Beroepscode


Mijnie Oosterom training|advies is lid van de NVO2. Het NVO2-lid dient in de uitoefening van
haar/zijn beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode. De code heeft
voor alle leden van NVO2 volledig bindende kracht. De NVO2 beroepscode wordt u op
aanvraag toegezonden.

Ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode kent NVO2 een Raad van Toezicht en
een College van Beroep. Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen bij de Raad van
Toezicht over het niet naleven van deze beroepscode.
(Raad van Toezicht, p/a NVO2, postbus 88, 3970 AB Driebergen)